Andar Quatro, Comunicación en Arquitectura, é un grupo multidisplinar encabezado polos arquitectos Luciano Alfaya e Patricia Muñiz que desenvolve proxectos de difusión da Arquitectura, do Urbanismo e da vida das Cidades. Ten un caracter fundamentalmente propositivo ainda que se mantén aberto a posibles colaboracións con Institucións, Fundacións e calqueira colectivo cos mesmos fins.